Γεωπονικές πρακτικές για τη βελτίωση της διαχείρισης των καλλιεργειών και την αύξηση της απόδοσης

Η παραγωγή των αγγουριών θερμοκηπίου έχει επεκταθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Τα αγγούρια θερμοκηπίου μπορούν να γίνουν μια από τις πιο παραγωγικές και προσοδοφόρες καλλιέργειες. Ωστόσο, η παραγωγικότητα βασίζεται στον ακριβή έλεγχο της άρδευσης, της διατροφής των φυτών και του περιβάλλοντος καλλιέργειας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των παρασίτων και των ασθενειών. Η καλλιέργεια αγγουριών σε θερμοκήπιο έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την υπαίθρια καλλιέργειά τους. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε ορισμένα από αυτά τα πλεονεκτήματα και την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην καλλιέργεια του αγγουριού σε θερμοκήπια.

Βέλτιστη παραγωγή

Το αγγούρι είναι αναρριχώμενο, ημιτροπικό ετήσιο φυτό με ευαισθησία στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, ανταποκρίνεται και αναπτύσσεται καλύτερα όταν οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, υγρασίας και έντασης φωτός συνδυάζονται με μια συνεχή και άφθονη παροχή νερού και θρεπτικών στοιχείων. Τα φυτά της αγγουριάς παράγουν αρκετούς καρπούς υπό βέλτιστες καλλιεργητικές συνθήκες. Προκειμένου να είναι οικονομικά αποδοτικά και βιώσιμα, είναι πολύ σημαντικό για τους καλλιεργητές να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της καλλιέργειας, των θρεπτικών στοιχείων, των παρασίτων και των ασθενειών, και την ισορροπία χειρωνακτικών εργασιών.
Λόγω της γρήγορης ανάπτυξης των φυτών της αγγουριάς, η καλλιέργεια πρέπει να εξετάζεται συχνά και η ανάπτυξή των φυτών πρέπει να είναι κατευθυνόμενη και ακριβής. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές είναι η διατήρηση της ισορροπίας των φυτών για την επίτευξη της καλύτερης καρποφορίας.

Διαχείριση του φυτού της αγγουριάς

Οι στόχοι του καλλιεργητή για τη διαχείριση της καλλιέργειας αλλάζουν κατά τα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του φυτού. Μετά τη μεταφύτευση, ο στόχος του καλλιεργητή είναι να ριζώσουν καλά τα φυτά, να είν

αι υγιή και εύρωστα. Ο παραγωγός πρέπει να εστιάζει σε ένα ισχυρό και υγιές ριζικό σύστημα που θα υποστηρίξει αργότερα την καρποφορία, σε συνδυασμό με ένα δυνατό, ισορροπημένο φυτό. Η αποδοτική διαχείριση των φυτών, που έχει ως

αποτέλεσμα τη βέλτιστη παραγωγή, προϋποθέτει τον έλεγχο των κλιματικών συνθηκών, του εδάφους, της πυκνότητας φύτευσης, του ποτίσματος της καλλιέργειας και τον έλεγχο των παρασίτων και των ασθενειών.

Το ιδανικό περιβάλλον θερμοκηπίου

Κλιματικές συνθήκες:

Τα φυτά της αγγουριάς απαιτούν πολύ σταθερές κλιματικές συνθήκες. Οι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης είναι γύρω στους 20-25ºC την ημέρα και 15ºC τη νύχτα, η υγρασία γύρω στο 60-70% κατά τη διάρκεια της ημέρας και υψηλότερη τη νύχτα. Ενώ η διατήρηση ακριβούς θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής καρπών, υπάρχει μια σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και φωτός, παρόλο που τα φυτά της αγγουριάς μπορούν να αναπτυχθούν και με λιγότερες από 12 ώρες φωτός.

Έδαφος:

Είναι σημαντικό να έχετε ένα καλό βάθος υποστρώματος / χώματος, τουλάχιστον 50 εκ. Το συνιστώμενο εύρος pH για την καλή ανάπτυξη των φυτών της αγγουριάς είναι 5,5-6,8.
Πυκνότητα φυτεύσεων:
Ο αριθμός των φυτών ανά στρέμμα εξαρτάται από την εποχή, τις ποικιλίες κ.λπ. Η πυκνότητα των φυτεύσεων ανάλογα με την εποχή πρέπει να είναι:

ΕΠΟΧΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ (φυτά/m2)
Από καλοκαίρι έως χειμώνα 1,8 – 2,2
Από φθινόπωρο έως χειμώνα 1,2 – 1,6
Από άνοιξη έως καλοκαίρι 1,6 – 1,8

Υγρασία:

Η προσεκτική διαχείριση της υγρασίας στο θερμοκήπιο είναι σημαντικό κομμάτι για τη διατήρηση της παραγωγής και της υγείας της καλλιέργειας. Η υγρασία του θερμοκηπίου μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά ανάπτυξης των φυτών μέχρι και προβλήματα ασθενειών. Τα φυτά της αγγουριάς αναπτύσσονται καλά σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας. Ο στόχος πρέπει να είναι το 60-70%.

Πότισμα:

Σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας, η παροχή νερού είναι κρίσιμης σημασίας. Τα αγγούρια που καλλιεργούνται σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας απαιτούν πολύ νερό και η έλλειψή του προκαλεί δυσμορφία καρπών (στραβώματα), αποτυχία καρπόδεσης ή μικρότερη δυνατότητα παραγωγής δευτερευόντων βλαστών (παραβλάσταρα). Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα νερού, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της συγκομιδής.
Παράσιτα και ασθένειες:
Η υγρασία του θερμοκηπίου επηρεάζει επίσης την εμφάνιση παρασίτων και ασθενειών. Αν η επιφάνεια των φύλλων βραχεί λόγω σταγονιδίων, συμπύκνωσης υδρατμών ή ψεκασμού, ο κίνδυνος μόλυνσης αυξάνεται. Η σωστή διαχείριση των ασθενειών της αγγουριάς πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές υγιεινής της καλλιέργειας, γρήγορη και σωστή διάγνωση άγνωστων και ασυνήθιστων συμπτωμάτων των φυτών, και συστηματική παρακολούθηση και θεραπεία.

Γίνε επαγγελματίας με τα αγγούρια της Hazera

Το χαρτοφυλάκιο αγγουριών της Hazera αποτελείται από μια γκάμα ποικιλιών που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, με τη νέα σειρά Hazera PRO+ να αποτελείται από νέες ποικιλίες με ειδικά χαρακτηριστικά και ένα επιπλέον πακέτο προστασίας με ανθεκτικότητες. Το IslaND είναι το πρώτο υβρίδιο που αναπτύχθηκε για την ελληνική αγορά, και προσφέρει βασικά

χαρακτηριστικά όπως:

1. Φυτά με ανοιχτή δομή και μεσαία φύλλα που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα
2. Φυτά με ευκολά ανοίγματα δευτερευόντων βλαστών (παράκαβα)
3. Φυτά με γρήγορη ανάπλαση έπειτα από το χειμωνιάτικο στρες
4. Σταθερότητα και ομοιομορφία μήκους καρπών σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου
5. Καλή ποιότητα ευθυτενών ραβδωτών καρπών, χωρίς λαιμό και με σκούρο πράσινο χρώμα
6. Επιπλέον προστασία από ασθένειες με πακέτο 4 ανθεκτικοτήτων: CYSDV, CVYV, Ωΐδιο (Powdery mildew) και μέτρια ανθεκτικότητα από τον νέο ιό Νέο Δελχί (ToLCNDV)