Καινοτομία

Στη Hazera συνεργαζόμαστε απευθείας με κορυφαία διεθνή ερευνητικά ιδρύματα εφαρμόζοντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για την παραγωγή καλύτερων λύσεων για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Οι εσωτερικές διαδικασίες Ε&Α και τα εργαστήριά μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ISO και NAL. Τα εργαστήρια Ε&Α περιλαμβάνουν: Κέντρο Γονοτυποποίησης, Κυτταρικής Βιολογίας και Φυτοπαθολογίας.

 

Απαιτείται προνοητικότητα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων των παραγωγών, των καλλιεργητών, των λιανοπωλητών, των μεταποιητών και των καταναλωτών. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω εκτεταμένης έρευνας και πειραματισμού στην αγορά αλλά και μέσω συνεργασίας με κορυφαίους χρήστες. Ο ισχυρός προσανατολισμός μας στην αγορά καθοδηγεί τις δραστηριότητες αναπαραγωγής και έρευνας. Οι νέες ποικιλίες που κυκλοφόρησε η Hazera προσφέρουν βελτιωμένη συγκομιδή φρέσκων προϊόντων υψηλής ποιότητας, δυναμική απόδοση, αντοχή σε παράσιτα, ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και προσέλκυση των καταναλωτών – όλα σε μια ανώτερη συσκευασία σπόρων. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη της ποικιλίας, η πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς είναι το κλειδί για την επιτυχία μας.

Ταχύτητα στην αγορά
Οι συμβατικές τεχνικές αναπαραγωγής αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας εκτροφής λαχανικών της Hazera. Αυτές οι βασικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών αναπαραγωγής που μειώνουν τον χρόνο μέχρι τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά. Για να προωθήσουν την πρόοδό μας στην αναπαραγωγή οι επιστήμονές μας βασίζονται στην πείρα τους σε όλους τους βασικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων της παθολογίας των φυτών, της φυσιολογίας, της βιοχημείας, της κυτταρικής βιολογίας, της γενετικής, της βιοπληροφορικής και της επιστημονικής πληροφορικής. Για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της αναπαραγωγής και την ανάπτυξη της τεχνολογίας η Hazera δεσμεύεται να εκμεταλλεύεται ενεργά την επόμενη γενιά τεχνολογιών αναπαραγωγής στους τομείς της αλληλουχίας DNA, του φαινότυπου και της διαχείρισης δεδομένων.

Παγκόσμια παρουσία
Η παγκόσμια παρουσία μας στην Ε&Α οφείλεται στα 4 κέντρα Ε&Α της Hazera και στους 8 σταθμούς αναπαραγωγής που βρίσκονται σε βασικές γεωργικές και κηπευτικές περιοχές. Αυτό μας επιτρέπει να αξιολογούμε διεξοδικά την απόδοση των ποικιλιών μας πριν από την κυκλοφορία τους για να διασφαλίσουμε την προσαρμογή τους στις τοπικές και περιφερειακές περιβαλλοντικές συνθήκες και στις πρακτικές καλλιέργειας. Τα κέντρα μας Ε&Α συμμετέχουν σε συνεργασίες και έργα με διάφορους παρόχους τεχνολογίας αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων με στόχο την προώθηση της επιστημονικής προόδου. Η Hazera ως μέλος του Ομίλου Limagrain αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο Ε&Α και την τεχνολογική ικανότητα μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής σπόρων στον κόσμο.