Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Καλλιεργώντας μαζί το μέλλον
Όλοι εμείς στην Hazera δεσμευόμαστε να συμβάλουμε σε ένα υγιές μέλλον για τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινότητες. Διότι κάθε σπόρος μπορεί να συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων και των κοινοτήτων. Το θέμα είναι να κάνουμε σωστά αυτό που κάνουμε. Με την αποστολή μας «Καλλιεργώντας μαζί το μέλλον» υλοποιούμε δραστηριότητες που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης με την ευρεία έννοια του όρου.

Περιβάλλον
Για να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος μας θα παραμείνει βιώσιμος για ανθρώπους και ζώα, είναι σημαντικό να μειωθεί η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η υπερβολική χρήση των φυσικών πόρων. Μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες.

Ανάπτυξη της γεωργίας
Προωθούμε τη δραστηριοποίηση της νέας γενιάς στην αρόσιμη καλλιέργεια και την κηπουρική. Μία από τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει είναι το εκπαιδευτικό πακέτο «Ο μελλοντικός αγρότης». Μέσα από ένα παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν για την αρόσιμη καλλιέργεια, την τεχνολογία στην οποία βασίζεται και τη σημασία της. Επίσης, επιδιώκουμε τη συνεργασία με αγροτικές σχολές. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κατάρτισης, προετοιμάζουμε τις μελλοντικές γενιές για τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν όσον αφορά στην αρόσιμη καλλιέργεια.

Περιβάλλον διαβίωσης
Η ποιότητα ζωής σε πολλές γειτονιές και συνοικίες δεν είναι ιδανική. Συμβάλλοντας σε πρωτοβουλίες που αφορούν στο άμεσο περιβάλλον μας, μπορούμε να βελτιώσουμε μαζί το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση σε ολόκληρη την κοινότητα. Με την πρωτοβουλία «the Roseland project», για παράδειγμα, συμβάλλουμε στην εκπαίδευση και την παραγωγή τροφίμων για παιδικά γεύματα. Έτσι, δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Και η πώληση της συγκομιδής αποφέρει έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο συμβάλλει θετικά σε ολόκληρη την κοινότητα και οι άνθρωποι μαθαίνουν να γίνονται αυτάρκεις. Επίσης, μας βοηθά να συνδεθούμε στενότερα μεταξύ μας. Μαζί συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σημαντικού, θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.