Το σγουρό κόκκινο Βουργουνδίας στο καλοκαίρι • Μέσο βάρος 500-1000 gr • Ωρίμανση σε 35-95 ημέρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες • Κατάλληλο για αυτοματοποιημένη συλλογή • Καλή ανοχή στο ξεβλαστώμα και το «Tip burn» • HR*: Bl: 21, 23, LMV

Είδος καρπού

Oak leaf

Είδος φυτού

Oak leaf

Χρώμα

Κόκκινο

Τρόπος καλλιέργειας

Υπαίθρια

Σχήμα κεφαλής

ανοιχτό

Μέγεθος

Μεγάλο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.