Το πρώτο υβρίδιο που συνδυάζει την απόδοση και
τη μετασυλλεκτικότητα του Galia με τη γεύση και
το άρωμα του Ανανά
• Βάρος καρπού 1,5-2,5 kg, με καλή μετασυλλεκτική
διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες με υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Φλοιός κίτρινος, με έντονο δίκτυ
• Σάρκα με πράσινο – κίτρινο χρωματισμό, υψηλή
περιεκτικότητα σε σάκχαρα με ιδιαίτερο άρωμα & γεύση
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• (Brix 12-14)
• HR*: Fom 0, 1
• IR*: Pc, Sf

Είδος καρπού

Galia

Είδος φυτού

Galia

Flesh Color

Λευκή κρεμ

Φλοιός

Δίκτυ

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.