Το πρώτο υβρίδιο που συνδυάζει την απόδοση και τη μετασυλλεκτικότητα του Galia με τη γεύση και το άρωμα του Ανανά • Βάρος καρπού 1,5-2,5 kg, με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φυτό εύρωστο και ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με υψηλό δυναμικό παραγωγής • Φλοιός κίτρινος, με έντονο δίκτυ • Σάρκα με πράσινο - κίτρινο χρωματισμό, υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα με ιδιαίτερο άρωμα & γεύση • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια • (Brix 12-14) • HR*: Fom 0, 1 • IR*: Pc, Sf

Είδος φυτού

Galia

Flesh Color

Λευκή κρεμ

Φλοιός

Δίκτυ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.