Γρήγορη βλάστηση και ομοιομορφία, καλό δέσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες • Υβρίδιο Lagenaria • Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες • Ειδικό για πρώιμους εμβολιασμούς καρπουζιού • Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους τύπους εδαφών • Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες • HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2) και 1, 2, Vd • IR*: MI

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.