Νέο κρεμμύδι με υψηλό δυναμικό παραγωγής • Σχήμα βολβού ελαφρώς κωνικό - στρογγυλό • Σάρκα λευκή συνεκτική • Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής • Κατάλληλο για απευθείας σπορά ή μεταφύτευση και παραγωγή κοκκαριού • Χρώμα εξωτερικού φλοιού καφέ - κόκκινο • Πιπεράτη γεύση • Αποθηκευτική ικανότητα 3-4 μήνες • IR*: Pt

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.