Εμπιστοσύνη στη γεύση • Καρπός βάρους 300-350 gr • Ελαφρός πεπλατυσμένος καρπός, χωρίς πράσινη ράχη • Γεύση που συναρπάζει • Ζωηρό φυτό με μικρά μεσογονάτια διαστήματα και καλή ανάπλαση • Μεσοπρώιμη ωρίμανση • HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl • IR*: Mj, Mi

Crop Type

Μεγαλόκαρπη

Plant Type

Μεγαλόκαρπη

Color

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.