• Μεσοπρώιμη ποικιλία με υψηλή αντοχή στο "ξεβλάστωμα"
  • Βολβός στρογγυλός,μεσαίου μεγέθους,με λεπτή επιδερμίδα.
  • Βολβός με βαθύ σκούρο κόκκινο χρώμα,χωρίς ορατά "δακτυλίδια"
  • Φύλλα μεσαίου μεγέθους, προσκολλημένα σε μικρή στεφάνη
  • Προσαρμοσμένο σε ποικίλες καλλιεργιτικές συνθήκες.
  • Εξαιρετική γεύση
  • Κατάλληλο και για βιομηχανική επεξεργασία

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.