Ποιότητα και απόδοση
• Κεφάλι μεγάλο ελαφρώς πεπλατυσμένο
• Φύλλα τρυφερά έντονου πράσινου χρώματος
• Μέσο βάρος 600-900 gr
• Ωρίμανση σε 40-55 ημέρες ανάλογα με την εποχή
φύτευσης
• Συστήνεται για ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή και φθινοπωρινή καλλιέργεια
• HR*: ΒΙ: 1-7, 10-11, 13-15, 17, Pb

Crop Type

Iceberg

Plant Type

Iceberg

Color

Σκούρο πράσινο

Head Shape

Σφαιρικό/ πεπλατυσμένο

Size

Μεγάλο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.