• Ιδιαίτερα καλή γεύση και τρυφερότητα. • Υβρίδιο Blue Green τύπου, 90-100 ημερών. • Μέσο βάρος 2-4 κιλά, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης. • Πολύ καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι και ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες. • Μεγάλη ομοιομορφία «κεφαλών» με μικρό εσωτερικό στέλεχος με εξαιρετική ποιότητα και εμφάνιση. • HR*: Foc

Είδος καρπού

Λευκή

Είδος φυτού

Λευκή

Χρήση

Νωπή

Ωρίμανση

80-110 ημέρες

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.