Χειμωνιάτικο. Δυνατό, γρήγορα αναπτυσσόμενο υβρίδιο. • Υβρίδιο single fruits type • Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός • Καρπός μήκος 18-20 cm, χωρίς λαιμό • Εύρωστο, ζωηρό φυτό, με γρήγορη ανάπτυξη και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες • HR*: Px, Ccu

Είδος καρπού

Κοντό (Beit Alfa)

Είδος φυτού

Κοντό (Beit Alfa)

Τρόπος καλλιέργειας

Θερμοκήπιο

Περιόδος καλλιέργειας

Κρύο

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.