Ανοιξιάτικο-καλοκαιρινό υβρίδιο. Πολλαπλή ανθεκτικό- τητα σε ιώσεις. Μεγάλη καλλιεργητική περίοδος. • Υβρίδιο semi - multi fruits type • Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός • Καρπός μήκος 16-18 cm, χωρίς λαιμό • Εύρωστο φυτό, με γρήγορη ανάπτυξη και μικρά μεσογονάτια διαστήματα • Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε εναλλαγές θερμοκρασιών • HR*: CVYV, ZYMV • IR*: CMV, CYSDV, PRSV, WMV, Px

Είδος καρπού

Κοντό (Beit Alfa)

Είδος φυτού

Κοντό (Beit Alfa)

Τρόπος καλλιέργειας

Θερμοκήπιο

Περιόδος καλλιέργειας

Ζέστη

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.