Μεγάλη και πρώιμη παραγωγή με μεγάλη περίοδο
παραγωγής.
• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα βάρους 240-320 γρ., χωρίς πράσινη
ράχη, ανθεκτικός στο “σκάσιμο”.
• Σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο με πολύ καλή διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο με πλούσια φυλλική κάλυψη και πρώιμη συνεχή παραγωγή
• Κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια με υποστύλωση και σαν θάμνος.
• HR*: ToMV, TSWV, ToTV, Vd, Fol (race 1,2), Sl.
• IR*: TYLCV, Mj, Mi.

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Μεγαλόκαρπη

Χρώμα

Κόκκινο

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.