Καρπούζι τύπου Crimson Sweet • Καρπός βάρους 6-8 kg ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα • Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12) • Υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και ιδιαίτερα μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια • Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη ωρίμανση • Υψηλό δυναμικό παραγωγής

Είδος καρπού

άσπερμο

Είδος φυτού

άσπερμο

Χρώμα

μεσαίο

Περιόδος καλλιέργειας

Κύρια

Χρήση

Νωπό ολόκληρο

Σχήμα

Στρογγυλό

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.