• 70-75 ημερών
    • Φυτό έυρωστο με πρωιμότητα
    • Κεφαλή σφαιρική, συμπαγής με ειδικό βάρος και άριστη
    φυλλική καλυψη
    • Καλή ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και στο ξεβλάστωμα

• Περίοδος φύτευσης: Άνοιξη-Καλοκαίρι

Είδος καρπού

Λευκή

Είδος φυτού

Λευκή

Χρήση

Πολλαπλών χρήσεων

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.