Το πρώτο Galia υβρίδιο από την Hazera Genetics
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, βαθύ δίκτυ και μέγεθος 1 – 2,5 κιλά
• Σάρκα με πολύ καλή γεύση και άρωμα (Brix 10-12)
• Φλοιός με κίτρινο – πορτοκαλί χρώμα
• Εύρωστο φυτό με πλούσιο φύλλωμα, μεσοσπρώιμη ωρίμανση και υψηλή
παραγωγή
• Κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια
• IR*: Pc, Sf

Είδος καρπού

Galia

Είδος φυτού

Galia

Τρόπος καλλιέργειας

Υπαίθρια

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.