Πορτοκαλόσαρκο Galia • Καρπός ομοιόμορφος και στρογγυλός βάρους 2-3 kg • Καρπός με κίτρινο - πορτοκαλί επιδερμίδα και έντονο βαθύ δίκτυ • Σάρκα με πορτοκαλί χρώμα, υπεροχή γεύση και άρωμα, (Brix 12-14) • Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής παραγωγής • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και υπαίθρια καλλιέργεια • HR*: Fom 0, 1, 2 • IR*: Sf, Pc

Είδος φυτού

Galia

Flesh Color

Πορτοκαλί

Φλοιός

Δίκτυ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.