Κίτρινη και ανθεκτική στο κρύο. • Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό κίτρινο χρώμα • Καρπός με χονδρά τοιχώματα, μέγεθος 9x9cm και βάρος 190-230 gr • Φυτό εύρωστο με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλα μεσογονάτια και μεσοπρώιμη παραγωγή • Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια • HR*: TSWV, PMMoV-P1, 2, 3

Είδος καρπού

Τετράλοβο

Είδος φυτού

Τετράλοβο

Χρώμα στην ωρίμανση

Κίτρινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.