Πρώιμη και υψηλή παραγωγή • Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ και βάρος 2-3 kg • Καρπός με πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρώμα • Εύρωστο και ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, πρώιμη ωρίμανση και υψηλή παραγωγή • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά & υπαίθρια καλλιέργεια • HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2 • IR*: Pc, Sf

Είδος φυτού

Galia

Φλοιός

Δίκτυ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.