Η ροζ τομάτα.
• Υβρίδιο Momotaro Pink
• Καρπός στρογγυλός με ροζέ χρωματισμό, νάρους 280-350 gr
• Εξαιρετική ποιότητα καρπού με άριστα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά και αρκετα καλή μετασυλλεκτική
διατηρισιμότητα
• Φυτό εύρωστο, πρώιμης ωρίμανσης με μικρά
μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ΤοMV, Vd, Fol (race 1,2)
• IR*: Mi

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Μεγαλόκαρπη

Χρώμα

Ρόζ

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.