Για αποτελεσματικό, πλούσιο ριζικό σύστημα. • Προάγει την πρωιμότητα σε σύγκριση με τα περισσότερα υποκείμενα • Πολύ καλά ισορροπημένη δύναμη φυτού • Εύκολη διαχείριση των καλλιεργειών όσο αφορά την ισορροπία και την καρπόδεση • Υψηλό δυναμικό απόδοσης με πολύ καλή ποιότητα καρπών • Ευπροσάρμοστο υποκείμενο σε ποικιλία εδαφών και συνθηκών καλλιέργειας • Για όλους του τύπους τομάτας αλλά ιδιαίτερα ιδανικό για Mini plum, Cherry και Cluster • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2), For, Pl • IR*: Mj, Mi, Ma

Variety Brand

Vilmorin

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.