Χειμωνιάτικο υβρίδιο, πρώιμη παραγωγή • Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός • Καρπός μήκος 34-36 cm, χωρίς λαιμό και εξαιρετική μετασυλλεκτική διάρκεια • Καρπός μεγάλου ειδικού βάρους • Εύρωστο φυτό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες • Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη πλαγίων βλαστών • HR*: CVYV, Ccu • IR*: CYSDV, Px, LCNDV

Είδος καρπού

Μακρύ 32-36 (Dutch Type)

Είδος φυτού

Μακρύ 32-36 (Dutch Type)

Τρόπος καλλιέργειας

Θερμοκήπιο

Περιόδος καλλιέργειας

Κρύο

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.