Για σταθερότητα και πρωιμότητα. • Δημιουργεί εύρωστο φυτό, χωρίς να μεταβάλλει την ποιότητα των καρπών καθώς και την πρωιμότητα του εμβολιασμένου υβριδίου • Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους • Προσαρμοσμένο για μικρούς βιολογικούς κύκλους παραγωγής, άνοιξη - καλοκαίρι • Συμβατό με όλους του τύπους υβριδίων, ειδικότερα με μεγαλόκαρπες τομάτες • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2), For, Pl • IR*: Mj, Mi, Ma

Variety Brand

Vilmorin

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.