Το φιλικό προς τον καλλιεργητή υβρίδιο της Hazera. • Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 260-300 gr, χωρίς πράσινη ράχη • Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • Φυτό με υψηλό δυναμικό παραγωγής και καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2,) For, TSWV • IR*: TYLCV, Mj, Mi

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Μεγαλόκαρπη

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.