Φλάσκα τετράγωνη τετράλοβη • Φυτό εύρωστο και δυνατό • Υβρίδιο μεσοπρώιμο με πολύ καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες • Καρπός τετράλοβος με παχιά τοιχώματα • Μήκους: 10 cm • Πλάτους: 10 cm • Βάρους: 240-250 gr • Κατάλληλη για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια • HR*: Tm 0-3 • IR*: TSWV

Είδος καρπού

Τετράλοβο

Είδος φυτού

Τετράλοβο

Χρώμα στην ωρίμανση

Κόκκινο

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.