Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• Κεφάλι μέτριου μεγέθους, ελαφρώς πεπλατυσμένο,
με φύλλα τρυφερά πράσινου χρώματος
• Μέσο βάρος 400-800 gr
• Ωρίμανση σε 35-45 ημέρες ανάλογα με την
εποχή φύτευσης
• Συστήνεται κυρίως για καλοκαιρινή καλλιέργεια

Είδος καρπού

Iceberg

Είδος φυτού

Iceberg

Χρώμα

Ανοιχτό πράσινο

Περίοδος καλλιέργειας

Καλοκαίρι

Σχήμα κεφαλής

Σφαιρικό/ πεπλατυσμένο

Μέγεθος

Μεσαίο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.