Μini Plum – Cluster με ελκυστικό κίτρινο χρώμα
καρπού, ιδαιτέρως γευστικός με Brix 8-9%.
• Καρπός σχήματος οβάλ, με ελκυστικό κίτρινο χρώμα,
βάρους 15-25 gr
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα,
μεσοπρώιμης παραγωγής και ομοιόμορφης ωρίμανσης
• HR*: ToMV, Vd, Pst

Είδος καρπού

Speciality

Είδος φυτού

Speciality

Χρώμα

Κίτρινο

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.