Μαρούλι με φύλλα σκούρου πράσινου χρώματος
• Κεφάλι μεγάλο σκούρου πράσινου χρώματος, όρθιας
ανάπτυξης με καρδιά
• Ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• Κατάλληλο για φύτευση Άνοιξη και Φθινόπωρο
• Βάρος 650-1000 gr
• HR*: LMV, Bl 1-21

Είδος καρπού

Romaine

Είδος φυτού

Romaine

Χρώμα

Σκούρο πράσινο

Τρόπος καλλιέργειας

Υπάιθρια καλλιέργεια, Άνοιξη, Φθινόπωρο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.