• 90-100 ημερών • Φυτό εύρωστο • Κεφαλή ελκυστικά λευκή, ομοιόμορφου σφαιρικού σχήματος, συμπαγής, με άριστη φυλλική κάλυψη • Περίοδος μεταφύτευσης μέσα Ιουλίου - Αύγουστος • HR*: Powdery mildew (Eh) • IR*: Xanthomonas (Xcc)

Είδος καρπού

Λευκή

Είδος φυτού

Λευκή

Χρήση

Πολλαπλών χρήσεων

Ωρίμανση

90-120 ημέρς

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.