Το Mini plum με υπεροχή γεύση και ανθεκτικότητες (ToBRFV IR)

• Υβρίδιο Mini Plum με άριστη γεύση
και εύκολη συγκομιδή με τον «κάλυκα»
• Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα,
χωρίς πράσινη ράχη, βάρους 18-25 gr
• Φυτό εύρωστο, ζωηρό με υψηλή παραγωγή, πρώιμη
ωρίμανση και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: ΤοMV, TSWV, Fol (race 1)
• IR*: ToBRFV, TYLCV, Mj, Mi

 

 

Είδος καρπού

Τοματίνι

Είδος φυτού

Τοματίνι

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera, TobfvIR

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.