Η ροζ τομάτα για εξαγωγές. • Υβρίδιο ροζ τομάτας. • Καρπός με ελαφρώς πεπλατυσμένο σχήμα, ροζέ χρωματισμού, βάρος 250-320 gr • Εξαιρετική ποιότητα καρπού με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • HR*: ΤοMV, TSWV, Vd, Fol (race 1,2), Ff, Sl • IR*: TYLCV, Mi, Mj

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Μεγαλόκαρπη

Χρώμα

Ρόζ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.