Πρωίμο υβρίδιο με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής • Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους • Σάρκα λευκή, συνεκτική • Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής • Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση και για παραγωγή κοκκαριού • Eξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό • Γεύση ελαφρώς πιπεράτη • Αποθηκευτική ικανότητα 5-6 μήνες

Είδος καρπού

Μικρής ημέρας

Είδος φυτού

Μικρής ημέρας

Χρώμα Φλοιού

Ξανθό

Ωρίμανση

Πρώιμο

Αποθήκευτική Ικανότητα

Πολύ μεγάλη διάρκεια

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.