Πρωιμότητα και υψηλή παραγωγή • Καρπούζι τύπου Crimson Sweet • Καρπός βάρους 8-10 kg, με σχήμα ελαφρώς οβάλ • Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12-13) • Φυτό ήπιας ανάπτυξης, υπερπρώιμης ωρίμανσης, με συγκεντρωμένη παραγωγή • Καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες • Διατηρεί το σχήμα του κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες

Crop Type

ενσπερμο

Plant Type

ενσπερμο

Color

μεσαίο

Growing Season

Πρώιμη

Usage

Διπλή χρήση

Shape

Στρογγυλο/οβαλ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.