• 95-120 ημερών • Υβρίδιο Blue Green τύπου, 120-130 ημερών • Μέσο βάρος 2-4 kg, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης • Στρογγυλό κεφάλι με εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη διατηρησιμότητα • HR*: Foc • IR*: Xcc

Είδος καρπού

Λευκή

Είδος φυτού

Λευκή

Χρήση

Αποθήκευση

Ωρίμανση

>110 ημέρες

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.