Εύκολος εμβολιασμός, άριστη συμβατότητα
με εμβόλιο, παρατείνει την διάρκεια συγκομιδής
• Υβρίδιο κολοκυθιού (C. Maxima x M. Moschata)
• Ζωηρά και εύρωστα φυτά, με υψηλή ομοιομορφία
και βλαστικότητα
• Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα
περισσότερα υβρίδια κολοκυνθοειδών
• Λεπτός και εύκολος κατά τον εμβολιασμό βλαστός
• Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους
τύπους εδαφών
• Κατάλληλο για εμβολιασμό καρπουζιού, πεπονιού
και αγγουριάς
• Επιμήκυνση παραγωγής
• HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2), Vd

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.