Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα,
βάρους 160-180 gr, χωρίς πράσινη ράχη, με δυνατότητα
5 έως 6 καρπούς ανά τσαμπί
• Καρπός με σχήμα στρογγυλό, συνεκτικός με μεγάλη
μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά
μεσογονάτια διαστήματα για θερμοκηπιο και δικτυοκήπιο
• HR*: Vd, Fol (race 1,2,),ΤοΜV
• IR*: Mj, Mi, TYLCV.

Είδος καρπού

Τσαμπι

Είδος φυτού

Τσαμπι

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.