Το υβρίδιο τομάτας με μεγάλη διατηρησιμότητα

• Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους
250-320 gr, χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός
με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο και με σχετικά κοντά μεσογονάτια
διαστήματα
• Καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες

• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
• IR*: Mj, Mi, Ma

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Αναρριχώμενο

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.