Το άριστο Mini plum, υπερ-παραγωγικό υβρίδιο, με ανθεκτικότητες. • Υβρίδιο Mini Plum • Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη, βάρους 15-25 gr • Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φυτό εύρωστο, ζωηρό με υψηλή παραγωγή, πρώιμη ωρίμανση και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • HR*: ΤοMV, Fol (race 1), Pst, TSWV • IR*: TYLCV, Mj, Mi,Sl

Είδος καρπού

Τοματίνι

Είδος φυτού

Τοματίνι

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.