Το Mini plum με την υπεροχή γεύση (ToBRFV IR)

  • Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα
    βάρους 18 – 25 gr
  • Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.
  • Φυτό εύρωστο, ζωηρό με υψηλή παραγωγή και μεσαία
    μεσογονάτια διαστήματα
  • Εύκολη συγκομιδη
  • Πλήρες πακέτο ανθεκτικοτήτων

• HR*: ΤοMV, Fol (race 1), Pst, TSWV
• IR*: ToBRFV, TYLCV, Mj, Mi

Είδος καρπού

Τοματίνι

Είδος φυτού

Τοματίνι

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera, TobfvIR

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.