Το κλασικό υβρίδιο Φλωρίνης. • Δίλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό κόκκινο χρώμα • Καρπός με χονδρά τοιχώματα, μέγεθος 5x14 cm και βάρος 120-150 gr • Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα και πρώιμη παραγωγή • Καλή καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες • Προτείνεται για υπαίθρια καλλιέργεια • HR*: ToMV, PVY P-0,1

Είδος καρπού

Φλωρίνης

Είδος φυτού

Φλωρίνης

Χρώμα στην ωρίμανση

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.