Το υπαίθριο Oak leaf
• Κεφάλι μεγάλο, καλοσχηματισμένο και συνεκτικό
• Φύλλα σαρκώδη, ανοιχτού πράσινου χρώματος
• Κατάλληλο για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο
• Μεσοπρώιμης ωρίμανσης, κατάλληλο για υπαίθρια
καλλιέργεια και υδροπονία
• Καλή ανταπόκριση στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
• HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
• IR*: LMV: 1

Είδος καρπού

Oak leaf

Είδος φυτού

Oak leaf

Χρώμα

Ανοιχτό πράσινο

Τρόπος καλλιέργειας

Υπαίθρια

Σχήμα κεφαλής

ανοιχτό

Μέγεθος

Μεγάλο

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.