Υβρίδιο 65-85 ημερών • Κεφάλι ελκυστικό, συνεκτικό, βάρους 1-1,5 kg με ελαφρώς γλυκιά γεύση • Ομοιομορφία παραγωγής με ξαιρετικά χαρακτηριστικά και διατηρησιμότητα • Καλή αντοχή στο κιτρίνισμα της βάσης

Είδος καρπού

Pointed

Είδος φυτού

Pointed

Χρήση

Νωπή

Ωρίμανση

50-80 ημέρες

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.