Υποκείμενο με συμβατότητα σε ευρύ φάσμα υβριδίων. • Φυτό εύρωστο με μικρά μεσογονάτια διαστήματα • Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα περισσότερα υβρίδια τομάτας • Υψηλό ποσοστό βλαστικότητας, ομοιομορφίας & ομοιογένειας • Γρήγορη ανάπτυξη του εμβολιασμένου φυτού • Υψηλή ομοιομορφία παραγόμενων καρπών • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2), For, Pl • IR*: Mj

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.