Υβρίδιο Full Spanish type, με πολύ δυνατό ριζικό σύστημα • Ομοιόμορφοι βολβοί σφαιρικού σχήματος • Σάρκα λευκή συνεκτική με γεύση ελαφρώς πιπεράτη • Απευθείας σπορά • Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό • Αποθηκευτική ικανότητα 4-6 μήνες • HR*: Pt • IR*: Fusarium

Είδος καρπού

Μέσης ημέρας

Είδος φυτού

Μέσης ημέρας

Χρώμα Φλοιού

Ξανθό

Αποθήκευτική Ικανότητα

Μεγάλη διάρκεια

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.