Πρώιμο υβρίδιο, υψηλή παραγωγή
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ,
βάρος 1,5-2 kg και καλή μετασυλλεκτική
διατηρησιμότητα
• Καρποί με κίτρινο – πορτοκαλί χρωματισμό
• Πολύ καλή γεύση, άρωμα και μετασυλλεκτική διάρκεια
• Σάρκα πρασινοκίτρινη με υψηλό brix (11-13)
• Φυτό εύρωστο γρήγορης ανάπτυξης και πρώιμης
ωρίμανσης
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2
• IR*: Pc, Sf
Lavigal F1
Το No 1 σε πωλήσεις υβρίδιο πεπονιού στην Ελλάδα
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ,
βάρος 1,5-2,5 kg και καλή μετασυλλεκτική
διατηρησιμότητα
• Σάρκα με πολύ καλή γεύση και άρωμα (Brix 11-13)
• Φλοιός με κίτρινο – πορτοκαλί χρώμα
• Εύρωστο, ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, με υψηλό
δυναμικό παραγωγής και μεσοπρώιμη ωρίμανση
• Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
• HR*: Fom 0, 1, 2
• IR*: Pc, Sf

Είδος καρπού

Galia

Είδος φυτού

Galia

Φλοιός

Δίκτυ

Περίοδος καλλιέργειας

Πρώιμη

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.