Πρώιμο υβρίδιο, υψηλή παραγωγή • Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ, βάρος 1,5-2 kg και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Καρποί με κίτρινο - πορτοκαλί χρωματισμό • Πολύ καλή γεύση, άρωμα και μετασυλλεκτική διάρκεια • Σάρκα πρασινοκίτρινη με υψηλό brix (11-13) • Φυτό εύρωστο γρήγορης ανάπτυξης και πρώιμης ωρίμανσης • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια • HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2 • IR*: Pc, Sf Lavigal F1 Το No 1 σε πωλήσεις υβρίδιο πεπονιού στην Ελλάδα • Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ, βάρος 1,5-2,5 kg και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Σάρκα με πολύ καλή γεύση και άρωμα (Brix 11-13) • Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρώμα • Εύρωστο, ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, με υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεσοπρώιμη ωρίμανση • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια • HR*: Fom 0, 1, 2 • IR*: Pc, Sf

Είδος φυτού

Galia

Φλοιός

Δίκτυ

Περίοδος καλλιέργειας

Πρώιμη

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.