Η πιπεριά για αντίξοες συνθήκες. • Τετράλοβος ή τρίλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό κόκκινο χρώμα • Μέγεθος 8x16 cm και βάρος 210-230 gr • Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα και μεσοπρώιμη παραγωγή • Καλή καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες • Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια • HR*: ToMV, PVY P-0,1, Xcv-P1, 2, 3 • IR*: TSWV

Είδος καρπού

Lamuyo επιμήκης

Είδος φυτού

Lamuyo επιμήκης

Χρώμα στην ωρίμανση

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.