Υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia LSL • Στρογγυλό, με έντονο δίχτυ • Βάρος καρπού 1-2 kg με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φυτό εύρωστο • Φλοιός με κίτρινο χρωματισμό • Πρώιμη ωρίμανση • Σάρκα με ανοιχτό πράσινο χρώμα, πολύ καλή γεύση και άρωμα • Κατάλληλο και για θερμοκηπιακή καλλιέργεια • HR*: MNSV, Fom 0, 1 • IR*: Pc, Sf, Fom 0, 2

Είδος φυτού

Galia

Φλοιός

Δίκτυ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.