Χλωρό κρεμμύδι με ιδιαίτερα εύκολη αποφλοίωση,
ποιότητα και ομοιομορφία
• Χλωρό κρεμμύδι τύπου Long Tokyo
• Χρώμα φύλλων: blue green
• Ύψος φύλλων: 60 cm
• Ανθεκτικό σε ασθένειες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
• Κατάλληλο για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια
• Πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στον βοτρύτη

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.