Εύρωστο φυτό, με υψηλό δυναμικό παραγωγής.
• Υβρίδιο τύπου Cherry – Cluster
• Καρπός σφαιρικού σχήματος με έντονο κόκκινο χρώμα,
βάρους 10-20 gr
• Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
• Φυτό εύρωστο, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά
μεσογονάτια διαστήματα
• HR*: Fol (race 1,2), ΤοMV
• IR*: Mj

Είδος καρπού

Speciality

Είδος φυτού

Speciality

Χρώμα

Κόκκινο

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.