Εύρωστο φυτό, με υψηλό δυναμικό παραγωγής. • Υβρίδιο τύπου Cherry - Cluster • Καρπός σφαιρικού σχήματος με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 10-20 gr • Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού • Φυτό εύρωστο, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά μεσογονάτια διαστήματα • HR*: Fol (race 1,2), ΤοMV • IR*: Mj

Crop Type

Speciality

Plant Type

Speciality

Color

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.